Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Spisy gołębi młodych - sezon 2021

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.07.2021

Prosimy wszystkich hodowców o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją zdawania spisów gołębi młodych 2021 oraz zastosowanie się do opisanych zasad.

1. Hodowcy, którzy w sezonie lotowym 2021 gołębi młodych będą używać zegarów tradycyjnych (a nie ESK) muszą dostarczyć do Zarządu Sekcji wersję papierową spisu gołębi do dnia 25.07.2021 r. Prosimy o czytelne wypełnianie formularzy spisów gołębi, tak aby nie było problemów z ich poprawnym odczytem.

W przypadku hodowców, którzy będą lotować z wykorzystaniem ESK, poniżej opisano zasady zdawania spisów gołębi (od punktu 4).

2. Pierwsze 50 gołębi znajdujących się na spisie gołębi (tzw. "pierwsza 50") będzie zgłoszonych do udziału w Mistrzostwach Polski w lotach gołębi młodych.

3. Wszyscy hodowcy zobowiązani są do przyniesienia zaświadczenia lub jednego egzemplarza spisu gołębi z pieczątką i podpisem lekarza weterynarii potwierdzającymi szczepienie gołębi.

4. Zarządy Sekcji samodzielnie wyznaczają datę i miejsce spotkania hodowców z danej Sekcji w celu zdawania spisów gołębi młodych 2021.

5. Wszyscy hodowcy mają obowiązek przyjechać w wyznaczonym przez Zarząd Sekcji terminie i miejscu razem z ZEGAREM ESK, DO KTÓREGO SĄ WPROWADZONE GOŁĘBIE, które są zgłaszane do lotów gołębi młodych w sezonie 2021.

6. Gołębiom nie trzeba przypisywać obrączek elektronicznych w zegarze ESK. Można to zrobić w późniejszym terminie, jednakże nie należy ingerować w sam spis gołębi z zegarze ESK.

7. Obecność hodowców podczas spotkań wyznaczonych przez Zarządy Sekcji jest obowiązkowa! Po wyznaczonym terminie spisy gołębi nie będą przyjmowane!

8. Po spotkaniu, w trakcie którego zostaną zebrane spisy gołębi, nie należy dokonywać żadnych zmian w spisie gołębi w zegarze ESK! Można przypisać gołębiom obrączki elektroniczne, ale nie można ingerować w sam spis gołębi w zegarze ESK. Spis gołębi w zegarze ESK musi pozostać taki jak w dniu wydruku. Jeżeli jakiś gołąb zginął, to należy pozostawić go w zegarze ESK bez przypisanej obrączki elektronicznej.

9. Wraz z zegarami ESK należy zabrać cały sprzęt, który umożliwia podłączenie układu ESK i wydrukowanie protokołów przyporządkowania / list kontrolnych itp.

10. W tym samym dniu skarbnicy sekcyjni będą zbierać pieniądze od hodowców: ewentualne zaległe składki członkowskie i lotowe oraz zapłatę za spis gołębi młodych. Brak zapłaty zobowiązań z tytułu członkostwa i/lub lotowania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w lotach gołębi młodych.

11. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w spotkaniu, to obowiązkowo należy przekazać zegar ESK (z wprowadzonym spisem gołębi) innemu hodowcy, który przyniesie go w wyznaczonym dniu i miejscu.

12. Zarządy Sekcji do dnia 31 lipca 2021 r. prześlą pliki ze spisami gołębi młodych zapisanymi przez Kostki ESK na adres e-mail: 0362@wynikilotow.pl.

Ponadto należy dołączyć listę hodowców, którzy złożyli spisy wraz z podaniem liczby gołębi na spisie. Na tej podstawie zostanie dokonana weryfikacji poprawności wczytania gołębi do programu obliczeniowego.

13. Zarządy Sekcji przekażą do wice Prezesa ds lotowych teczkę z 1 egzemplarzem spisu gołębi każdego hodowcy z Sekcji, na którym jest potwierdzenie wykonania szczepienia. Dopuszcza się dostarczenie spisu gołębi w formie wydruku z zegara ESK z dołączonym zaświadczeniem od lekarza weterynarii.

14. W przypadku hodowców, którzy nie brali udziału w lotach gołębi dorosłych 2021 prosimy o przesłanie pełnej informacji o hodowcy: imię i nazwisko, numer telefonu, współrzędne geograficzne gołębnika, marka i numer seryjny zegara konstatującego.

Stanisław Górski – rachmistrz


Halberstdt 6

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.07.2021

 

koszowanie na lot Halberstdt 6  w Piątek 23.07.2021 godz. – LOT W SOBOTE
sekcjia Nowe Miasteczko i Bytom Odrzański – koszowanie w Rejowie- odjazd samochodu godz.16.00

sekcjia Nowa Sól 1 odjazd samochodu godz:16.40
sekcjia Nowa Sól 2 Otyń  odjaz samochodu godz. 17.20
Sekcje same ustalają godz.koszowania tak, aby samochód mógł odjechać w podanych godzinach


Roosendaal 2

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.07.2021

koszowanie na lot Roosendal 2  w Czwartek 22.07.2021 godz. – LOT W SOBOTE
sekcjia Nowe Miasteczko i Bytom Odrzański – koszowanie w Rejowie- odjazd samochodu godz.19.00

sekcjia Nowa Sól 1 odjazd samochodu godz:19.30
sekcjia Nowa Sól 2 Otyń  odjaz samochodu godz. 20.00
Sekcje same ustalają godz.koszowania tak, aby samochód mógł odjechać w podanych godzinach


Lot Oelde 3 przełożony na Niedziele !!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.07.2021

W związku ze złymi warunkami pogodowymi w sobotę lot Oelde 3 przełożony zostaje na Niedzielę.

koszowanie na lot Oelde 3 w sobotę 17.07.2021 godz.
sekcjia Bytom Odrzański odjazd samochodu godz.12.00
sekcjia Nowe Miasteczko odjazd samochodu godz.12.40

sekcjia Nowa Sól 1 odjazd samochodu godz:13.20
sekcjia Nowa Sól  odjaz samochodu godz. 14.00
Sekcje same ustalają godz.koszowania tak, aby samochód mógł odjechać w podanych godzinach


Lot Oelde 3

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.07.2021

Z powodu zapowiadających się niekorzystnych warunków atmosferycznych lot Oelde 3 może zostać przełożony na Niedziele !!! Decyzjia zostanie podjęta w Czwartek do godzin wieczornych.

Halberstad 5

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.07.2021

Lot Halberstadt 5 (kabina N.S.), koszowanie w piątek.

Odjazdy kabiny:

Sekcja Nowe Miasteczko – 16.30  ( sekcja Bytom Odrzanski koszuje w Rejowie)

Sekcja Nowa Sól 1 – 17.20

Sekcja Otyń – 18.00

Punkt wkładań Jędrzychów 19.00.

Punkt wkładan Zawada 19.45.


Roosendaal

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.07.2021

Koszowanie na lot Roosendaal wszystkie sekcje na punkcie wkładań w Odrze- N.S 1 (kabina Z.G.) ,

godz. 18.15 – 19.00 – sekcja Otyń i Bytom Odrzański ( proszę hodowców o punktualnosć)

godz. 19.00 – 19.45 – Sekcja N.S. 1 i Nowe Miasteczko ( proszę hodowców o punktualnosć)

odjazdy kabiny Nowa Sól 20.00

Lot Halberstadt (kabina N.S.) - odjazdy kabiny zostaną podane w środę.


Lot nr 10 Halberstadt 4

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.06.2021

Informujemy, że lot nr 10 z miejscowości Halberstadt planowany jest w sobotę 3.07.2021.

Wyniki!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.06.2021

Ze względu awarii wyniki z lotu Oelde ukażą się we Wtorek rano.Przepraszamy za opóźnienie.

Lot nr 9 OELDE 2 według planu w Niedzielę

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.06.2021

koszowanie na lot Oelde 2 w sobotę godz.sekcjia Bytom Odrzański odjazd samochodu godz.12.00sekcjia Nowe Miasteczko odjazd samochodu godz. 12.45sekcjia Nowa Sól 1 odjazd samochodu godz:13.30sekcjia Nowa Sól 2 odjaz samochodu godz. 14.15Sekcje same ustalają godz.koszowania tak, aby samochód mógł odjechać w podanych godzinach

Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Oelde


Reklama

DlaHodowcow.pl - skp dla hodowców gołębi pocztowych